Jaunajiem biedriem

Latvijas neonatologu biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona ar ārsta diplomu, iesniedzot rakstisku pieteikumu Latvijas Neonatologu biedrības valdei.

 

Pieteikums šeit

 

Pieteikumam jāpievieno ārsta diploma un specialitāšu sertifikāta kopijas.

 

Iesniedzot pieteikumu, jāveic iestāšanās maksa - 15 Eur apmērā uz Latvijas Neonatologu biedrības bankas kontu:

 

Latvijas Neonatologu Biedrība

Reģistrācijas Nr 40008103557

Miera iela 45, Rīga, LV-1013

Banka Citadele

Konts LV62PARX0005918230001