Mērķi

 Neonatologu biedrības mērķis ir apvienot ārstus - neonatologus, lai

 

paaugstinātu jaundzimušajiem sniegtās medicīniskās aprūpes kvalitāti;

 

rūpētos par neonatologu profesionālo izaugsmi;

 

sekmētu neonatologu profesijas prestižu;

 

aizstāvētu neonatologu tiesiskās, profesionālās un ekonomiskās intereses;

 

sadarbotos ar ārzemju profesionālām organizācijām.