Rekvizīti

Latvijas Neonatologu Biedrība

Reģistrācijas Nr 40008103557

Miera iela 45, Rīga, LV-1013

Banka Citadele

Konts LV62PARX0005918230001