Latvijā

Lavijas neonatologu biedrības valdes plāns 
2022.gadam šeit

Neonatologu biedrības sēdes

Nākošā biedrības sēde -  23.02.2022 13:00 Online


 

Latvijas Ārstu biedrības pasākumi

https://www.arstubiedriba.lv/notice-category/konferences/

https://kursiarstiem.lv/

 

BKUS organizētie ESF tālākizglītības pasākumi

https://www.bkus.lv/lv/content/programmas-un-pieteiksanas