Medicīnas organizācijas

Latvijas Republikas Veselības Ministrija
 
Latvijas Ārstu biedrība
 
Rīgas Stradiņa Universitāte
 
 
Union of European Neonatal and Perinatal Societies
 
European Society of Neonatology
 
European Foundation for the Care of Newborn Infants