Sertifikācijas dokumenti

Par nākošās sertifikācijas komisijas sēdes datumu, lūdzu, sazināties ar sertifikācijas komisijas sekretāri dr.Vilciņu.

 

Dokumenti ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei I.Vilciņai, iepriekš sazinoties pa tālruni 67064408 (BKUS 1.nodaļa).

 

 Šeit pieejami MK noteikumi Nr 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

 

 

Resertifikācijai iesniedzami sekojoši dokumenti

 

1) Iesniegums sertifikācijas komisijai (paraugs);

 

2) Resertifikācijas lapa (atrodama šeit), kurā aizpilda I un II daļu;

 

3) Iepriekšējā neonatoloģijas sertifikāta kopija;

 

4) Citu specialitāšu sertifikātu kopijas;

 

5) Ārstniecības iestādes vadītāja apliecināts profesionālās darbības pārskats specialitātē, kurā atspoguļots sertifikācijas termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte;

 

6) Jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina 250 tālākizglītības punktu iegūšanu, no kuriem vismaz 60% specialitātē (150 TIP);

   

7) Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos atšķirīgs uzvārds;

 

8) Maksājuma dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38EUR Latvijas Ārstu biedrības kontā:

(Konta Nr LV27HABA0551035992836, "Swedbank"

Saņēmējs: Latvijas Ārstu biedrība; Reģ Nr 40008000051

Maksājumā norādot: V.Uzv., pers. kods, maksa par resertifikāciju neonatologa specilitātē).