Sveicināti Latvijas Neonatologu biedrības mājas lapā!

Neonatologs ir bērnu ārsts, kurš specializējies jaundzimušo aprūpē un ārstēšanā.

 

Latvijas Neonatologu biedrība ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno ārstus - neonatologus.

  


 

Aktualitātes

Pēc biedrības kopsapulces un valdes pārvēlēšanas par Neonatologu biedrības valdes priekšsēdētāju atkārtoti ir ievēlēta Amanda Smildzere.

Jaunajai valdei vēlam veiksmi, enerģiju un izturību turpmākajā darbā!

 

 

Nākošās biedrības sēdes tiek plānotas 2017.gada 13.septembrī, 15.novembrī, 2018.gada 17.janvārī, 14.martā un 16.maijā.

 

 

Sadaļā Profesionālā informācija - Vadlīnijas publicēts atjaunotais Jaundzimušo reanimācijas protokols un

sadaļā Profesionālā informācija - Materiāli publicēta informācija par izmaiņām HIV pozitīvo māšu jaundzimušo aprūpē.