Rekvizīti

Latvijas Neonatologu Biedrība
Reģistrācijas Nr 40008103557
Miera iela 45, Rīga, LV-1013
Banka Citadele
Konts LV62PARX0005918230001