Terapeitiskā hipotermija

Protokols par jaundzimušā atbilstību hipotermijai 

Hipotermijas procedūras laikā veikto izmeklējumu rezultāti

Sākotnējās atbalsta terapijas un novērošanas protokols 

Augšanas līknes

Meitenēm

Zēniem


Hiperbilirubinēmija

Fototerapijas grafiki


Sepse

Antibakteriālās terapijas uzsākšanas kontrollapa >35.g.ned.

Novērošanas kontrollapa jaundzimušajam ar agrīnu neonatālu sepsi

Piekrišanas citiem stacionāriem

Donora piena izmantošana no BKUS piena bankas