Biedra nauda


Biedra naudas maksājums jāveic reizi gadā, līdz 1.jūnijam,  summa šobrīd ir 30 Eur, 

Latvijas Neonatologu Biedrība
Reģistrācijas Nr 40008103557
Miera iela 45, Rīga, LV-1013
Banka Citadele
Konts LV62PARX0005918230001

Maksājuma uzdevumā jānorāda gadu