Dinamiskā novērošana

Iekļaujamo pacientu grupas:

1.       Visi priekšlaikus dzimušie bērni līdz 33+6 g.n.

Rekomendēts iekļaut: 

2.       MGL jaundzimušie 34+0 līdz 36+6 g.n. (nav iekļauti citās grupās)

3.       Pacienti ar smagu hipoglikēmiju, kas saglabājās pēc 7.- 10. dz. dienas, un ir nepieciešama papildus i/v glikozes korekcija vai citu medikamentu lietošana.

4.       Pacienti ar hiperbilirubinēmiju - kopējais bilirubīns bija virs AA līknes 

5.       CNS grupa:  

  • Asfiksija dzemdībās, kuri saņēma terapeitisko hipotermiju
  • Pacienti, kuri dzimuši asfiksijā, bet nesaņēma terapeitisko hipotermiju
  • Pēc meningoencefalīta
  • Pēc insultiem
  • Leikomalācijas      
  • Pacienti ar neskaidras ģenēzes krampjiem jaundzimušo periodā (nav iekļauti citās grupās)

6.    Kardioloģiskie pacienti:

  • persistējoša pulmonāla hipertenzija;
  • sirds ritma traucējumi  (saņēma akūtu antiaritmisko terapiju: adenozīns, amiodarons, sinhronizēta kardioversija)

7.      Pacienti, kuriem nav precizēta ģenētiskā saslimšana (nav iekļauti Reto slimību koordinēšanas centra reģistrā)


VEIDLAPAS:

Priekšlaikus dzimuša bērna novērošanas karte

Bērna ar CNS bojājumu dinamiskās novērošanas karte