Latvijas Neonatologu biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona ar ārsta diplomu, iesniedzot rakstisku pieteikumu Latvijas Neonatologu biedrības valdei.

  • Jāaizpilda iesniegumu Latvijas Neonatologu biedrībai,
  • Jāpievieno ārsta diploma un specialitāšu sertifikāta kopijas,
  • Noteiktā iestāšanās maksa -  30 Eur apmērā uz Latvijas Neonatologu biedrības bankas kontu:

Latvijas Neonatologu Biedrība
Reģistrācijas Nr 40008103557
Miera iela 45, Rīga, LV-1013
Banka Citadele
Konts LV62PARX0005918230001