Neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem 

(M54 metode)


1. Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji diagnostiskajā metodē

  2. NSG mācību materiāli

  3. Sertifikācijas eksāmena programma 

  4. Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti

  5. Sertifikācijas komisija