Sertifikācijas dokumenti

 • Par nākošās sertifikācijas komisijas sēdes datumu, lūdzu, sazināties ar sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju.
 • Dokumenti  jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei A.Smildzerei. 
 • Šeit pieejami MK noteikumi Nr.943 " Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība ".
 • Jāiesniedz
 1. sertifikācijas lapu ;
 2. sertifikācijas iesniegumu (NE VĒLĀK KĀ 1 MĒNESI PIRMS EKSĀMENA)
 3. Maksājuma dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu 59,76 EUR Latvijas Ārstu biedrības kontā:
Konta Nr LV27HABA0551035992836, "Swedbank"
Saņēmējs: Latvijas Ārstu biedrība; Reģ Nr 40008000051
Maksājumā norādot: Vārds Uzvārds, personas kods, maksa par sertifikāciju neonatologa specialitātē VAI par sertifikāciju NSG metodē.


Resertifikācijas dokumenti

 • Dokumenti ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei A.Smildzerei.
 • Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi 5.pielikums
 • Jāiesniedz:
  1. resertifikācijas lapa ;
  2. resertifikācijas iesniegums, aizpildot I un II daļu,
  3. Iepriekšējā neonatologa sertifikāta kopija,
  4. Citu specialitāšu sertifikātu kopijas,
  5. Ārstniecības iestādes vadītāja apliecināts profesionālās darbības pārskats specialitātē, kurā atspoguļots sertifikācijas termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte,
  6. Jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina 250 tālākizglītības punktu iegūšanu, no kuriem vismaz 60% specialitātē (150 TIP),
  7. Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja dokumentos atšķirīgs uzvārds,
  8. Maksājuma dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38EUR Latvijas Ārstu biedrības kontā: 

Konta Nr LV27HABA0551035992836, "Swedbank"
Saņēmējs: Latvijas Ārstu biedrība; Reģ Nr 40008000051
Maksājumā norādot: Vārds Uzvārds, personas kods, maksa par resertifikāciju neonatologa specialitātē VAI par resertifikāciju NSG metodē.