Sertifikācijas komisija


Komisijas priekšsēdētāja
Kristīne Rasnača

Komisijas priekšsēdētājas vietniece
Inese Bļodniece

Komisijas sekretāre
Amanda Smildzere

Komisijas locekļi
Inguna Bērziņa
Ilze Meldere

NSG pieaicinātais eksperts 
Dace Tropa