BKUS Mātes piena banka

sagatavoja Elza Salputra,
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neonatoloģijas klīnikas un 
Mātes piena bankas neonatologs

Aktualitāte

Jaundzimušo, sevišķi priekšlaikus dzimušu jaundzimušo, ideālais uzturs ir mātes piens. Ja mātes pienu uzturā nav iespējams saņemt, labākā alternatīva ir pasterizēts donora mātes piens. Donora mātes piena priekšrocības, salīdzinājumā ar mākslīgo piena maisījumu, ir:

 • zemāks smagas zarnu iekaisuma slimības nekrotiskā enterokolīta risks,
 • zemāks smagas potenciālas infekcijas norises jeb sepses risks,
 • labāka gremošanas sistēmas darbība,
 • bioloģiski aktīvu vielu, kas saistīta ar labāku aizsardzību pret infekcijām un labāku bērna augšanu un attīstību, uzņemšana.

Indikācijas

Galvenie mērķi, nozīmējot donora mātes pienu bērna uzturā, ir samazināt nekrotiskā enterokolīta un sepses attīstības risku riska grupas jaundzimušajiem:

 1. dziļi priekšlaikus dzimušiem ar ļoti zemu dzimšanas svaru <1500 g,
 2. priekšlaikus dzimušiem jaundzimušajiem, kas ir mazi gestācijas laikam (≤35 gestācijas nedēļām un dzimšanas svars <2. percentiles),
 3. ar nekrotisko enterokolītu,
 4. īsās zarnas sindromu,
 5. terapeitiskās hipotermijas procedūras laikā,
 6. hemodinamiski nestabiliem pacientiem,
 7. pēc reanimācijas pasākumiem,
 8. ar iedzimtām zilā tipa sirdskaitēm un samazinātu mezenteriālo asinsriti, īpaši ar kreisi-labo šuntu.

Procesa drošība

Donora mātes piena sagatavošanas process pacientam ir vērsts uz maksimālu mikrobioloģiskā piesārņojuma novēršanu:

 • tiek veikta rūpīga donoru atlase,
 • tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas un Eiropas labā prakse un metodes, veicot donoru asins paraugu izmeklējumus uz vīrusiem un donora mātes piena izmeklējumus, lai noteiktu bakteriālu kontamināciju pirms un pēc pasterizācijas;
 • donora mātes piens tiek pasterizēts, lai novērstu bakteriālu kontamināciju;
 • donora mātes piens tiek turēts karantīnā, kamēr visi testu rezultāti nav gatavi;
 • stingri kontrolēti, t.sk. ar informācijas sistēmas palīdzību, tiek nodrošināta donora mātes piena un recipienta izsekojamība,
 • donora mātes piens tiek transportēts, un uzglabāts kontrolētos apstākļos, kuros ir nodrošināts nepārtraukts temperatūras monitorings.

Riski

Donora mātes piena lietošana pilnīgi neizslēdz nekrotiskā enterokolīta un/ vai sepses attīstību jaundzimušajam.

Neskatoties uz visiem drošības pasākumiem, saglabājas teorētisks risks bērnam inficēties ar kādu no infekcijas slimībām, kuras tiek izslēgtas donoru atlases procesā (HIV, vīrushepatīts B, vīrushepatīts C, HTLV (cilvēka T-limfocītu limfotropais vīruss), sifiliss), kā arī ar infekciju slimībām, kuras donore var būt ieguvusi piena ziedošanas laikā.

Šobrīd medicīniskās literatūras datu bāzēs nav ziņojumu par bērna, kurš saņem donora mātes pienu uzturā, inficēšanos ar kādu no iepriekš minētajām asins transmisīvajām slimībām.


Riski, kas asociēti ar mākslīgā maisījuma lietošanu bērna uzturā

Mākslīgo maisījumu lietošana jaundzimušo uzturā asociēta ar pastiprinātu iekaisuma procesu risku un izmainītu zarnu mikrobiomu, kas palielina baktēriju translokācijas un sekojoši nekrotiskā enterokolīta un sepses risku. Lai gan daudzos maisījumos tiek pievienotas prebiotikas un probiotikas, to dažādība un daudzums ir samazināts, salīdzinot ar mātes vai donora mātes pienu.

Pierādīts, ka maisījuma ražošanas procesā, to karsējot, rodas pastiprinātas glikēšanas produkti, kuri arī ir iekaisumu veicinoši.

Tāpat pat adekvāts maisījuma ražošanas un apstrādes process neizslēdz bakteriālu kontamināciju un pacienta inficēšanos, īpaši ar Salmonella Cronobacter, dzīvību apdraudošām infekcijām, sevišķi priekšlaikus dzimušiem jaundzimušajiem.


Ārsta rīcība dzemdību stacionārā

Ja, pārvedot jaundzimušo uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neonatoloģijas klīniku, ir kāda no klīniskajām situācijām ar paaugstinātu sepses vai nekrotiskā enterokolīta attīstības risku vai iespējama šādas klīniskās situācijas attīstība, un pacienta māte nevar tikt transportēta kopā ar jaundzimušo:

 • pacienta likumiskais pārstāvis ir jāinformē par donora mātes piena ieguvumiem un riskiem, alternatīvām barošanas metodēm (mākslīgais piena maisījums) un to priekšrocībām un riskiem, un jālūdz parakstīt veidlapa “Informētā piekrišana donora mātes piena lietošanai mana bērna uzturā”. 
 • Ja likumiskais pārstāvis nepiekrīt donora mātes piena lietošanai, ir jāparaksta attiecīgā atteikuma sadaļa. Parakstītā veidlapa jāpievieno pacienta medicīniskajai dokumentācijai.


Informētās piekrišanas veidlapu var ielādēt šeit!